Hur mår Sveriges webbplatser

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” tar varje år tempen på utvecklingen av av Sveriges webbplatser. Hur utvecklas svenska webbar i förhållande till ökade förväntningar, och hur har Covid-19 påverkat företags och organisationernas satsningar på de egna digitala kanalerna?

Få tilgang nå